Prelekcja „Ścieżkami wielkich filozofów. Ślady Kanta i Herdera w regionie”

W piątek 26.04.2024 Mariusz zaprasza do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, gdzie wygłosi prelekcję „Ścieżkami wielkich filozofów. Ślady Kanta i Herdera w regionie”. Temat nie jest przypadkowy ponieważ 2024 został ogłoszony rokiem Immanuela Kanta na Warmii...