Po zachodniej stronie regionu

Przedstawiamy propozycje wycieczek po zachodniej i północnej części Warmii, Mazur i Powiśla. Pierwsze trzy propozycje zawierają w sobie wszystkie trzy pomniki historii (miejsca o szczególnych znaczeniu dla historii i kultury kraju) w naszym województwie. Skupiliśmy się na...