Puszcza Napiwodzko-Ramucka (Warmia, Mazury, przewodnik turystyczny)

Puszcza Napiwodzko-Ramucka to największy kompleks leśny województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmuje powierzchnię ok. 117 tys. ha i leży między Olsztynem, Szczytnem a Nidzicą. Jest to pozostałość po dawnej średniowiecznej Puszczy Galindzkiej. Można tu spotkać wiele gatunkó...