Puszcza Napiwodzko-Ramucka na rowerze

Puszcza Napiwodzko-Ramucka (1130 km2) to pozostałość dawnej Puszczy Galindzkiej. Obszar położony między Olsztynem, Szczytnem a Nidzicą to nieprzebyte lasy z licznym starodrzewem, ciekawe zjawiska przyrodnicze (sufozja, erozja wsteczna), rezerwaty przyrody, dziewicze rzeki i...

Mazurskie skarby

Mazury w trzy dni – zapraszamy na długi weekend. PROGRAM WYCIECZKI PO MAZURACH Dzień I Pranie – Wojnowo – Krutyń Dzień II Giżycko (Twierdza Boyen) – Sztynort – Mamerki – Leśniewo Dzień III Mikołajki – rejs Mikołajki-Ruciane-Nida – Popielno – Kadzidłowo DZIEŃ I Pranie –...

Po Warmii i Mazurach z wycieczką szkolną

Wycieczka została zaplanowana tak, by uczniowie mogli poznać „różnorodność regionu w różnorodny sposób” – na trasie wycieczki mamy więc obiekty architektury świeckiej (zamek w Reszlu), zabytki architektury sakralnej z różnych okresów historycznych (gotycki kościół w Reszlu,...

Aktywnie na Mazurach – Tajemnice II Wojny Światowej

Wycieczka zaplanowana została w konwencji „aktywnie” (dużo ruchu na świeżym powietrzu – zwiedzanie na rowerach, spacer kajakowy, park linowy), „kreatywnie” (gra miejska, warsztaty rękodzieła), „tematycznie” (II wojna światowa jako motyw przewodni). Wycieczka ma być ciekawą formą...

Grunwald 1410 – tajemnice bitwy

Datę bitwy pod Grunwaldem zna każdy Polak. Jedna z największych bitew średniowiecznej Europy przez setki lat stanowiła dowód siły oręża polskiego i symbol zwycięstwa Polaków nad Państwem Zakonu Krzyżackiego, z którego potem wyrosło Państwo Pruskie, biorące udział w rozbiorach...

Warmińsko-Mazurskie NAJ cz. I

Miejsc o ciekawej historii, pereł architektury, zjawiskowych rezerwatów przyrody, historycznych budowli o charakterze militarnym lub przemysłowym na terenie Warmii i Mazur jest wiele. I tak rzeczą wyjątkową w skali światowej jest powstały w latach 1846-1872 Kanał Elbląski z...

Lech, Czech i… Prus

Prusowie, „Bruzi” – plemiona bałtyjskie, które przywędrowały z terenów północnych około V-VI w. n.e., zajęły obszar między Bałtykiem, dolnym biegiem Wisły a dolnym biegiem Niemna aż po wielkie jeziora na wschodzie. Zachodni Bałtowie – bo tak ich nazywamy – nie byli jedynymi...

Szymbark i Król Olch

Zamek w Szymbarku (niem. Schönberg) został zbudowany w XIV  wieku przez prepozyta kapituły pomezańskiej Henryka ze Skarlina na miejscu dawnego pruskiego grodu. Przebudowywany i modernizowany w przeciągu wieków stanowił jedno z najpiękniejszych tego typu założeń na  terenie...

Kilka słów o geografii regionu

Województwo warmińsko-mazurskie to 24 tys. km2 geograficznych i geologicznych „rozmaitości”. Teren Warmii, Mazur i części Powiśla jest silnie zróżnicowany krajobrazowo. Prezent, jaki w postaci osadów żwirowych, piaszczystych, ilastych i gliniastych przyniosło ostatnie...

Olsztyn – miasto lasów i jezior

11 jezior w granicach administracyjnych miasta, 3 rzeki, 2 rezerwaty przyrody, jeden z największych lasów miejskich w Europie – Olsztyn to miasto, którego rytm wyznacza przyroda. Unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe czynią Olsztyn miastem wyjątkowym w skali kraju. Olsztyn,...