O Żuławach w Radio Olsztyn

Pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą mi do głowy, gdy myślę o Żuławach? – pytam sama siebie. – Płaskie jak stół, poprzecinane regularną siatką pełnych wody kanałów, z wybrzuszeniami wałów przeciwpowodziowych, z polnymi drogami wyłożonymi betonowymi płytami, z topolami i...