Ale kanał

Od średniowiecza na obszarze pomiędzy dolnym biegiem Wisły a dolnym biegiem Niemna starano się wytyczać, przygotowywać i wykorzystywać szlaki wodne – szlaki biegnące rzekami, jeziorami i Zalewem  Wiślanym – oczywiście w ich naturalnej postaci. Istniała bowiem potrzeba...