Kilka słów o geografii regionu

Województwo warmińsko-mazurskie to 24 tys. km2 geograficznych i geologicznych „rozmaitości”. Teren Warmii, Mazur i części Powiśla jest silnie zróżnicowany krajobrazowo. Prezent, jaki w postaci osadów żwirowych, piaszczystych, ilastych i gliniastych przyniosło ostatnie...