Lech, Czech i… Prus

Prusowie, „Bruzi” – plemiona bałtyjskie, które przywędrowały z terenów północnych około V-VI w. n.e., zajęły obszar między Bałtykiem, dolnym biegiem Wisły a dolnym biegiem Niemna aż po wielkie jeziora na wschodzie. Zachodni Bałtowie – bo tak ich nazywamy – nie byli jedynymi...

Kilka słów o geografii regionu

Województwo warmińsko-mazurskie to 24 tys. km2 geograficznych i geologicznych „rozmaitości”. Teren Warmii, Mazur i części Powiśla jest silnie zróżnicowany krajobrazowo. Prezent, jaki w postaci osadów żwirowych, piaszczystych, ilastych i gliniastych przyniosło ostatnie...